Ζάννα Αρχοντάκη - Δάφνη Φιλίππου
Εκδόσεις Καστανιώτη
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
Ένα εύχρηστο και κατανοητό εργαλείο που απευθύνεται σε επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με την εμψύχωση ομάδων. Περιλαμβάνει ασκήσεις και τεχνικές βιωματικής προσέγγισης βασισμένες στον τριπλό κύκλο ζωής της ομάδας, εισαγωγή - ανάπτυξη - κλείσιμο.